Liên hệ: 0904.276.720

fancydoor.vn@gmail.com

Tin tức

THIẾT KẾ KHUÔN MẪU LAN NHÔM FANCYDOOR

Cập nhật: 16-03-2023, 9:41 pm

Quy trình thiết kế khuôn mẫu hợp kim lá cửa cuốn Fancydoor bao gồm các bước.

 1. Thu thập thông tin: Đầu tiên, các kỹ sư cần thu thập thông tin về yêu cầu thiết kế từ khách hàng, bao gồm kích thước, hình dáng và chức năng của khuôn mẫu.
 2. Thiết kế khuôn mẫu: Tiếp theo, kỹ sư sẽ tạo ra bản vẽ khuôn mẫu sử dụng phần mềm thiết kế CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing). Bản vẽ sẽ bao gồm chi tiết kỹ thuật của khuôn mẫu, vật liệu cần sử dụng và kích thước.
 3. Chế tạo khuôn mẫu: Khi bản vẽ đã được hoàn thiện, khuôn mẫu sẽ được chế tạo bằng cách sử dụng máy CNC (Computer Numerical Control)
 4. Kiểm tra và thử nghiệm: Khi khuôn mẫu hoàn thành, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm để rằng nó đáp ứng các yêu cầu thiết kế và chức năng.
 5. Sản xuất khuôn mẫu: Nếu khuôn mẫu đã được chứng minh là hoạt động tốt, nó sẽ được sử dụng để sản xuất các chi tiết của lá cửa cuốn Fancydoor.
 6. Kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng:Khi sản xuất xong các chi tiết, sẽ được kiểm tra chất lượng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật được đưa ra trong quy trình thiết kế khuôn mẫu, khi sản xuất xong các chi tiết, sẽ được kiểm tra chất lượng.
 7. Lắp ráp sản phẩm cuối cùng: Cuối cùng, các chi tiết sẽ được lắp ráp để tạo ra lá cửa cuốn Fancydoor cuối cùng
 8. Quy trình thiết kế khuôn mẫu nhôm cửa cần chính xác:

  Bước 1: Xác định yêu cầu thiết kế

  • Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ khách hàng hoặc phân tích nhu cầu thị trường
  • Xác định kích thước và kiểu dáng của cửa nhôm

  Bước 2: Lập bản vẽ thiết kế

  • Sử dụng phần mềm thiết kế CAD để lập bản vẽ khuôn mẫu nhôm cửa
  • Bản vẽ cần phải chính xác và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như độ chính xác, độ bền

  Bước 3: Phân tích và thiết kế khuôn mẫu

  • Sử dụng phần mềm mô phỏng và phân tích để kiểm tra tính khả thi của khuôn mẫu
  • Thiết kế khuôn mẫu với kích thước, hình dạng và chi tiết chính xác để cửa nhôm có độ chính xác cao và đáp ứng được các yêu cầu kỹ
  • Bước 4: Sản xuất khuôn mẫu
  • Sử dụng máy móc và sản xuất để tạo ra khuôn mẫu nhôm cửa theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt,  sản xuất để tạo ra khuôn mẫu nhôm cửa theo bản vẽ thiết kế.
  • Kiểm tra khuôn mẫu khi tiến hành sản xuất
  • Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh
  • Kiểm tra khuôn mẫu trên cửa nhôm thật để nó đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.
  • Bước 6: Sản xuất cửa nhôm
  • Sử dụng khuôn mẫu đã được chấp thuận để sản xuất cửa nhôm với số lượng và chất lượng mong muốn.

  Trong quy trình thiết kế và sản xuất khuôn mẫu nhôm cửa, cần sử dụng các thiết bị tính chính xác và độ bền của khuôn mẫu. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn kỹ thuật chuyên nghiệp.

  Top of Form

Bình luận của khách hàng

Nội dung khác

KẾ HOẠCH KINH DOAN FANCYDOOR (04-03-2024, 4:43 pm)
Khảo sát mặt bằng cửa (16-03-2023, 9:58 pm)
Thông tin cửa cuốn fancydoor. (16-03-2023, 5:47 pm)
PHỤ KIỆN KÍNH (27-05-2020, 2:53 pm)
Cửa cuốn thép chống cháy (03-01-2020, 9:42 pm)

Nhận xét từ khách hàng

Các Thương Hiệu